Presentatie van ons boek ‘Een halve eeuw wonen in Kerckebosch’


Zaterdag 16 april overhandigt wethouder Marcel Fluitman van de gemeente Zeist het eerste exemplaar van driejuni’s ‘Een halve eeuw wonen in Kerckebosch’ aan mevrouw Bos. Zij is één van de oudste bewoners van de voormalige flats aan de Prinses Irenelaan. Een boek vol persoonlijke verhalen en foto’s van buurtbewoners over de woningnood in de jaren vijftig en de grootschalige woningbouw als antwoord daarop. Rond 1959 verrezen in korte tijd elf flats in de bossen van Zeist. Een ware revolutie. Voor het eerst kregen groepen bewoners een plek voor zichzelf, met kamers en uitzicht, een lavet en een keuken met een stopcontact. En dat voor vijftien gulden per week.

Theo reproduceerde voor dit boek archiefmateriaal en portretteerde oud bewoners. Foto’s maakte hij bovendien van mooie plekjes in het plangebied Kerckebosch maar ook als oud-bewoner van de Prinses Margrietlaan, zomaar in de wijk. Petra heeft als tekstschrijver tientallen bewoners en betrokkenen geïnterviewd. Ook dook zij verschillende keren het Zeister Gemeentearchief in, op zoek naar materiaal uit vervlogen tijden. Samen maakten zij het boek Een halve eeuw wonen in Kerckebosch.

Interesse of bestellen? klik hier

Het boek is uitgegeven in opdracht en met financiële steun van Seyster Veste, Gemeente Zeist – Wijkgericht werken en Belangenvereniging Flats Zeist-Oost (BZO)

flyer boekDEF